L'absurd

dados.gifEl dau d'ivori
virolet de la sort i la malastrugança
i la poma al caliu que esbufega
com més corre el ventall.
Els ulls miren als ulls
i la paraula és morta:
  • el pigat de les xifres parlarà.
(Damunt la taula el vas
i la pàl.lida imatge de l'absenta)
de suara perjurats a jugar-nos la vida amb el misteri:
TOTS 2 AL MATEIX NÚMERO DEL DAU.

Vocabulari:


Ivori: marfil.
Malastrugança: mala sort, desgràcia.
Caliu: Brasa; bocí de carbó encès
Suara: verb indicador d'acció presentSignificat:


Aquest poema tracta del joc, de la sort i la fortuna, de l´absurd que és jugar i passar les hores mortes d´aquesta manera.De la sort de simplement un dau. Papasseit intenta explicar d´alguna manera el silenci que es forma amb la tirada dels daus igual que també l´espectació que es produeix.Ens dona detalls dels que estan bebent,absenta,beguda molt popular entre els escriptors en aquella época,amb una gran quantitat d´alcohol.


Tema:


El tema d´aquest poema és molt clar,el joc, y les actituds de la persona que juga.

Estructura:


La primera part del poema va del principi fins al ventall.I explica la sort que poden tenir només dos daus(els daus de la sort)
La segona part va del ulls fins a parlarà,que descriu la tensió que es viu quan es tiren el daus i el silenci que es crea.
La tercera i última part és el que queda de poema, que descriu una imatge i ens explica el desenllaç,és a dir, el resultat dels daus.

Recursos expressius:


En auest poema no hi trobem molts recursos expressius pero algun en podem destacar, com per exemple la última estrofa on troben les lletres en mayúscula(caligrama) per resaltar aquesta idea.També podem trobar la comparació dels daus amb la sort,ja que Papasseit relaciona la sort amb els daus.El silenci el compara amb la mort de la paraula.

Conclusió:


L´absurd és un poema més bé senzill,encara que hi ha coses que s´han de dexifrar.En conclusió parla del joc i el compara com una acció absurda, d´aquí el nom al poema.

Natalia Aguilera Canet