De dalt de tot del celtierra_vista_desde_la_luna.jpg
els pobles en la nit semblen brasers encesos
I perquè entra la vetlla brillen més els estels

s´acosten a la terra i s´escalfen les mans
i el cos i els peus
I li ofrenen la Óssa com un penell de flors :

Entremig la rosada
els dematins les cullen els pastors.


Vocabulari:


Braser: Munt de brases
Vetlla:Les hores de nit compreses entre la posta del sol i el sopar o l'anar a dormir
Penell:Plomall o banderola amb què s'adornaven els vaixells. Estaven les bandories e'ls penells per l'orla de les galeres, de popa tro sus en la proa de totes parts.


Significat:

Aquest poema és molt abstracte i s´ha de sabr representar molt bé, té massa personificació. Parla de l´arribada de la nit i dels estels, encara que no ho diu molt clar. Explica la història dels estels amb l´arribada de la nit, els compara amb persones. Comença explicant com es veuen els pobles quan arriba la nit, que els compara amb brasers encesos, diu que el cel li fa un regal a la terra, la Óssa, que significa llum, el llum dels estels, per últim explica com els pastors a la matinada recullen les flors ( en el que es converteix la llum) de la Óssa al matí quan surt la rosada.

Tema:

El poema parla sobre l´arribada de la nit i la història dels estels quan arriba aqusta.

Estructura:

La primera part del poema va des de que comença el poema fins al vers 3 i explica l´arribada de la nit quan surten els estels.
La segona part inclou els 3 següents versos, on explica el que fan els estels a la nit i el regal que els estels fan a la terra.
La tercera part conclou amb els últims dos versos, on explica l´arribada del matí on els estels s´han anat i els pastors recullen els seus rastres.
La major part dels versos d´aquest poema son alexandrins i també trobem d´altres. (6), (12),(12),(12),(4),(12),(6),(10)

Recursos expresius:

En aquest poema el recurs predominant és la personificació, compara als estels amb persones. També trobem metàfores que comparen les llums dels pobles amb brasers, i la ossa amb un penell de flors.L´autor intenta donar-li al poema un sentit d´historia, màgia...Intenta mostrar un univers màgic i amable.

Conclusió:

Finalment podríem dir que aquest poema és com un conte, molt breu, que explica simplement la història dels estels, que fan aquests a la nit.Els personifica com alguna cosa amable i màgica.

Natalia Aguilera Canet