external image manos.jpg

Dóna'm la mà


Dóna'm la mà

Dona'm la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant

Les barques llunyanes i les de la sorra
prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;
miraran noves rutes
amb l'esguard lent del copsador distret.

Dona'm la mà i arrecera la galta
sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.
I les gavines sota el sol que lluu

ens portaran la salabror que amara,
a l'amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;
i la besada ens durà el joc d'amar.

Dona'm la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.
Vocabulari

Bategar: Tenir moviment vital.
Arrecerar: Posar a recés, a lloc on no arribin les molèsties de la intempèrie.
Salabror: Qualitat de salabrós. La salabror de l'aigua de mar.
Amarar: Omplir completament (parlant de coses immaterials).

Comentari

Significat:
En aquest poema Joan-Salvat Papasseit vol mostrar l'amor d'una persona envers d'una altre. En el poema només hi és present directament una única persona; i l'altre s'hi troba indirectament (en el pensament del personatge principal). No sabem si aquest amor és correspost. Ja que el poema només es centra en el pensament del protagonista, encara que es podria pensar que està parlant amb l'altre personatge. L'expressió "ens seguim amant" s'utilitza reiteradement en tot el poema;això ens pot indicar que possiblement les dues persones ja haurien tingut una relació sentimental anteriorment. El portagonista vol recuperar o iniciar aquest amor. Per això en tot el poema predomina la funció conativa; vol convèncer a l'altre de compartir aquest amor.

Tema:
Aquest poema descriu una escena d'amor entre dos persones,emmarcada en un paisatge propi de l'amor, com és a la vora del mar en aquest cas. Però tot ell creat dins el pensament del "narrador".

Estructura:
  • Aquest poema está format per cinc estrofes de mètrica regular, i d'un total de 23 versos decasílabs el recompte sería: 10, 10 (7+3), 10, 10, 10, 10, 10 (4+6),10,10, 10,10,10,10,10,10,10,10,10 (7+3), 10, 10. I la rima és A,B,C,B A,D,C,D A,E,A,E A,F,A,F A,B,C,B.
  • Pel que fa al contingut, a la primera i a la segona estrofa ens introdueixen en aquesta bonica escena d'amor, a la tercera i la cuarta ens descriu la imatge entre les dos persones que es besen i aquesta besada els portarà al joc de l'amor; a estimar. L'última estrofa és la mateixa que la primera, element utilitzat per resaltar el desig del narrador; és a dir la pasió que sent cap a aquesta persona de qui ens parla.
Recursos expressius:
El poema utilitza vocabulari marítim, per crear un ambient romàntic, tranquil i càlid; com ara: riba, mar, barques, sorra, palmeres, gavines, etc. També cal destacar la vital importància del port que va tenir per l'autor. Possiblement per això va situar aquesta escena romàntica a la vora del mar, i no, per exemple, en un camp florit. L'autor no només utilitza paraules relacionades amb el mar, sinó d'altres relacionades amb l'amor o de connotacions afectives; com ara: bategant, mà, amant, aire fidel i discret, galta, besada, joc d'amar, etc.
En aquest poema Papasseit utilitza la repetició de diversos versos. Primerament inicia i finalitza el poema amb la mateixa estrofa, i també utilitza en diverses ocasions l'expressió "dóna'm la mà". Tots dos casos ho aplica per augmentar el grau de romanticisme i tendresa del poema.

Conclusió:
En aquest poema s'ens presenta un Salvat Papasseit romántic, ambientat en un dels llocs més importants per a ell; el port. En aquest poema l'autor té cura de l'estructura, per crear un ambient plácid, tranquil, seré. En definitiva transmetre al lector una sensació d'armonia.
Iker Aguirre i Maria Torras