Encara el port


external image 92225499_a9ded07439_m.jpg

Els gallarets en el vent de les veles.
Oh, l'avió que les compta i les plega
en fer-se fosc;
si el seu vol s'ha menjat l'alè dels gallarets
-ahir els cobricels de les estrelles
glasses
avui lasses que són
de la gràcia mofeta del llum groc i el llum verd-
senyoria del Port al capvespre vermell;
si la lluna no es veu;
si la barca es queixa,
ran de l'angle més negre
i la cançó més blanca,
italiana:
¿Qui somou la coberta i fa dolç l'acordió,
oh, amo del barco blau? -Un refresc de colors
dels darrers gallarets...


vocabulari


gallaret: bandereta llarga i estreta, generalment de forma triangular, que serveix d'insignia o per a fer senyals.
glasses: glaçades
lasses: fatigades
somoure: treure una cosa del seu estat de repòs

comentari

Significat
Aquest poema descriu en certa forma una imatge més o menys habitual del port. L'escena es situa en el capvespre i la nit, en el port. El poema centra la seva atenció en l'imatge dels gallarets. Segons les paraules del narrador i segurament del propi autor aquestes banderetes de colors vius, debrían se importants per a ell. Ja que al final del poema mostra certa tristesa perqué aquestes banderetes desapereixin. Esencialment la resta del poema ens descriu com cada nit els gallarets son recollits dels barcos, i que succeix quan aquests no hi són.

Tema
Aquest poema tracte de l'alegría que dónan els gallarets i que pasa quan aquests no hi són.

Estructura
Podríam considerar que aquest poema està format per tres estrofes una primera formada per tres versos, una segona per onze, i una tercera per tres, un total de 17 versos la majoría d'ells hexasilábics o dodecasílabs: 10, 10, 4, 12, 12, 6, 12, 12, 6, 6, 6, 6, 4, 12, 6, 12 (6+6). Pel que fa a la rima no hi ha cap de constant, de tant en tant trobem alguna que es la mateixa, per aixó no les cito.
Pel que fa a l'estructura trobem tres parts diferenciades marcades per les estrofes. La primera part podria ser considerada com introducció en que ens explica que a la nit els gallarets es guardan. La segona part seria con un plantejament que ens explica que passa un cop que aquestes banderetes han sigut guardades. I una tercera part que seria com una conclusió de que pasaria si els gallardets ja no hi siguessin.

Recursos expressius
L'autor en aquest poema no utilitza grans recursos.Únicament es podria destacar la distribució dels versos, fet per crear la lectura més fluida. I l'utilització d'alguns paraules referents al món marítim i de la nit: vent, veles, fosc, estrelles, lluna, port, barca, coberta, etc.

Conclusió
Es tracte d'un poema on l'autor vol expressar l'imporrtáncia del gallarets per ell. Per aixó utilitza tan una estructura com uns recursos expresius bastants austers (per la poca utilització ni grans miraments).

Iker Aguirre, Maria Torras