Marxa Nupcial
marxa.jpg

external image cirque%20du%20soleil.jpg

marxa2.jpg

marxa3.jpg

Vocabulari


Exit: paraula anglesa que significa sortida.
Clowns:paraula anglesa que significa pallasso.
Margot: nom de dona, en aquest cas relacionada amb el món del circ.
Centaure: ésser mitològic, de bust i cap d’home, però tors de cavall.
Fit a fit: frase feta que significa mirar fixament; amb la vista fixa.
Pompier: pintor (artista) caduc.
Comparses: en festes públiques, en processons, etc, conjunt de persones que van vestides o disfressades igual.
Edison: inventor de la bombeta elèctrica i del kinetoscope.
Charlot: nom donat al personatge de vagabund que interpretava Charles Chaplin.
Connubi: matrimoni.


Comentari


Significat
Es tracte d’un poema clarament avantguardista que rebutja tot allò caduc i antiquat de l’època en que va ser escrit. Per això aquest poema no es centra en que diu ni com ho diu, sinó com ho presenta. Marxa nupcial (títol del poema) vol representar-nos un seguit d’imatges, moviments, dinamismes que molts cops no tenen cap sentit entre ells.
Les cinc prmeres estrofes es centren sobretot en mostrar-nos un seguit d’imatges i moviments. Tots aquestes imatges fan referència al món circ, la llum i les figures geomètriques, totes elles amb color vius (daurat i vermell). Amb això Papasseit vol simbolitzar el dinamisme de l’avantguardisme. Sobretot amb la figura del pallasso ens mostra l’abandonament de les formes clàssiques, les aparences i el formalisme. En definitiva els aires de renovació de l’avantguardisme que ell defensava.
Les següents cuatre estrofes centren el seu interès en rebutjar el món convencional i els personatges que el caracteritzen. Però també en afirmar i defensar l’avantguardisme, i destacar els seus principals ídols. Comença amb una frase cridada despectiva cap a tot allò que ho considera caduc; i després cita diferents exemples. Tot seguit diu: “la vida al dinamisme”, amb aquesta oració afirma l’avantguardisme. I cita a dos personatges claus, ja que van ser uns grans innovadors dins del seu respectiu camp.
I per acabar, l’última estrofa finalitza el poema. Aquesta simbolitza la unió de l’avantguardisme amb l’època en que ell vivia. Però també s’inclou a ell mateix en aquesta unió: “jo dins del tot”.

Tema
Aquest poema defensa l'avantguardisme. Vol transmetra una sensació de moviment i dinamisme mitjançant les imatges. Així com també rebutjar l'estil anterior a l'avantguardisme.

Estructura
Aquest poema no té cap mena d'estructura pel que fa a la métrica i a la rima; pero al ser un poema avantguardisme el objectiu buscat es precisament aquest trencar amb les estructures establertes.Pero es poden comptar unes 10 estrofes.
Pel que fa al contingut i trobem tres parts diferenciades: una primera centrada en crear sensacions de moviments; una segona en rebutjar lo convencional; i una tercera en afirmar el seu propósit (el de l'autor).

Recursos expressius
L'autor utilitza sobretot recursos visuals com ara paraules en majúscules, elements destacats mitjançant: línies, subrayats i fons en negre, puntillisme per escriure les paraules i diferents tamanys de lletres tant entre elles com una mateixa. Papasseit utilitza múltiples paraules relacionades amb el món del circ com ara: estrela, circ, clowns, barrets cónics, pallasso, mallot, trapezi,...per crear un món sense formalismes, on la majoria de les coses es perceben amb alegria i diversió. Cal remarcar també l'utilització formes geométriques (hexagonal, equilàters, cònic, trapezi,...) per donar-nos sensació de moviment. En definitiva utilitza les paraules i les imatges per crear una sensació de moviment, frenetisme, incomprensió que fan que en llegim més d'un cop el poema.

Conclusió
Es tracta d'un poema clarament avantguardista on la preocupació principal no es crear un poema amb estructura formal, sino crear un seguit de sensacions. Aixó ho conseguiex no només per les paraules sinó per com estan presentades, es a dir el format d'aquestes.

Iker Aguirre, Maria Torras