avantguardisme

external image 0000670718.png

L'avantguardismeL'any 1905 aproximadament, en els ambients urbans europeus culturalment més actius, va aparèixer l'avantguardisme.Van sorgir diferents grups d'avantguarda que des dels punts de vista més diversos i plantejant alternatives i objectius igualment diferents,qüestionaren la cultura tradicional. L'avantguardisme és la tendència, en una obra qualsevol d'art, o d'un artista, a introduir elements innovadors respecte a les formes tradicionals o convencionals. També s'enten com a excesiva preocupació per desplegar recursos que distorsionin els sistemes més acceptats de representació o expressió, en teatre, pintura, literatura, cinema. Va ser una llibertat en la qual es podia jugar amb la imaginació lliurement sense cap limitació.

Corrents literàries
Els moviments d'avantguarda van ser nombrosos, però els que més transcendència han tingut són el Cubisme,el Futurisme, tots dos anteriors a la Primera Gran Guerra, i el Dadaisme i el Surrealisme,posteriors i en part nascuts a conseqüència de la Primera Guerra Mundial. Totes aquestes corrents es caracteritzen per una cosa molt especial, la qual és , que estaven en contra del modernisme i volien canviar a la literatura i a l'art actuals, fer-los lliures, i això va ser el que van aconseguir.El Futurisme, el moviment artístic d'avantguarda, fundat per l'italià Tomasso Marinetti a Itàlia, a principis del segle XX i que es proposa exalçar la vida contemporània, basant-se en els seus dos temes dominats: la màquina i el moviment.Entre les seves idees, estàn, la negació del passat, amor a la temeritat i al perill, exaltació dels fets esportius, de la velocitat i una recerca de la connexió dels fets literaris amb la vida.
Catalunya, receptiva de mena i oberta sempre als esdeveniments culturals, es fa ressó dels neguits i frustracions que esclaten a la resta d'Europa durant les primeres dècades d'aquest segle.

Períodes de l'avantguardisme a Catalunya
L'avantguarda literària a Catalunya s'acostuma a estructurar en tres períodes entre els quals hi ha, més o menys llargs, espais d'emmudiment.
El primer període que, cronològicament, correspon a la segona europea, pot emmarcar-se entre el 1916-1924, és a dir, fins a la mort de Joan Salvat-Papasseit. Durant aquests anys es donen a conèixer les primeres obres dels nostres poetes avantguardistes.El mateix Papasseit divulga les seves reflexions.
El segon període engloba dotze anys, des de 1926 al 1938. Es caracteritza per la influència del surrealisme francès.El pintor Dalí apareix com a gran revolucionari, ocupa l'atenció del públic.
El tercer període, és posterior a la Guerra Civil Espanyola, es troba en una situació de difícil permanència. Es produeix a partir del 1948 i ocupa bona part dels anys cinquanta.Un grup d'artistes plàstics anomenat Dau al set assumeix el protagonisme. Les plataformes des de les quals es propulsaven les proclames avantguardistes eren, fondamentalment, les revistes que van tenir, lògicament, una vida efímera. Editades i subvencionades pels seus mateixos autors, sovint de migrades possibilitats econòmiques, anaven destinades, inevitablement, a un públic minoritari per definició.

Avantguardistes catalans destacats
Les figures més representatives de l'avantguardisme literari a Catalunya són quatre poetes: Josep Mª Junoy,Joaquim Folguera, J. V. Foix i Joan Salvat-Papasseit.
L'avantguardisme de Papasseit és eclèctic, un reflex de les avantguardes ja divulgades que coneixia, sobretot, per les revistes estrangeres que, com a llibreter a les Galeries Laietanes, ell mateix rebia i venia.Dos d'entre tots els moviments d'avantguarda , van influir, especialment, sobre Salvat-Papasseit, el Futurisme i el surrealisme. Els conceptes, podrien ser altres trets avantguardistes, el concepte de dinamisme (més esmentat que no pas practicat) i el de vibarcionisme que, per contra, ocupa l'interès de certes composicions (pròximes al haiku) com les peces quintaessenciades del poema Vibracions.
Enllaç imatge
viquipèdia
avantguardisme
xtec
característiques del avantguardisme (castellà)
avantguarda i masses
geocites
noucentisme i avantguardisme
L'art català

Loredana Rando i Anna Martí
.: